Opening Hours & Locations

Display of Opening hours
May 21
Sunday
May 22
Monday
May 23
Tuesday
May 24
Wednesday
May 25
Thursday
May 26
Friday
May 27
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
May 28
Sunday
May 29
Monday
May 30
Tuesday
May 31
Wednesday
Jun 01
Thursday
Jun 02
Friday
Jun 03
Saturday
Main LibraryClosedClosed Memorial Day9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosedClosed Memorial Day9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosedClosed Memorial Day9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosedClosed Memorial Day9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosedClosed Memorial Day9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosedClosed Memorial Day9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosedClosed Memorial Day9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jun 04
Sunday
Jun 05
Monday
Jun 06
Tuesday
Jun 07
Wednesday
Jun 08
Thursday
Jun 09
Friday
Jun 10
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jun 11
Sunday
Jun 12
Monday
Jun 13
Tuesday
Jun 14
Wednesday
Jun 15
Thursday
Jun 16
Friday
Jun 17
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jun 18
Sunday
Jun 19
Monday
Jun 20
Tuesday
Jun 21
Wednesday
Jun 22
Thursday
Jun 23
Friday
Jun 24
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jun 25
Sunday
Jun 26
Monday
Jun 27
Tuesday
Jun 28
Wednesday
Jun 29
Thursday
Jun 30
Friday
Jul 01
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jul 02
Sunday
Jul 03
Monday
Jul 04
Tuesday
Jul 05
Wednesday
Jul 06
Thursday
Jul 07
Friday
Jul 08
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jul 09
Sunday
Jul 10
Monday
Jul 11
Tuesday
Jul 12
Wednesday
Jul 13
Thursday
Jul 14
Friday
Jul 15
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jul 16
Sunday
Jul 17
Monday
Jul 18
Tuesday
Jul 19
Wednesday
Jul 20
Thursday
Jul 21
Friday
Jul 22
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jul 23
Sunday
Jul 24
Monday
Jul 25
Tuesday
Jul 26
Wednesday
Jul 27
Thursday
Jul 28
Friday
Jul 29
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Jul 30
Sunday
Jul 31
Monday
Aug 01
Tuesday
Aug 02
Wednesday
Aug 03
Thursday
Aug 04
Friday
Aug 05
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Aug 06
Sunday
Aug 07
Monday
Aug 08
Tuesday
Aug 09
Wednesday
Aug 10
Thursday
Aug 11
Friday
Aug 12
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Aug 13
Sunday
Aug 14
Monday
Aug 15
Tuesday
Aug 16
Wednesday
Aug 17
Thursday
Aug 18
Friday
Aug 19
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Aug 20
Sunday
Aug 21
Monday
Aug 22
Tuesday
Aug 23
Wednesday
Aug 24
Thursday
Aug 25
Friday
Aug 26
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Aug 27
Sunday
Aug 28
Monday
Aug 29
Tuesday
Aug 30
Wednesday
Aug 31
Thursday
Sep 01
Friday
Sep 02
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Sep 03
Sunday
Sep 04
Monday
Sep 05
Tuesday
Sep 06
Wednesday
Sep 07
Thursday
Sep 08
Friday
Sep 09
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Sep 10
Sunday
Sep 11
Monday
Sep 12
Tuesday
Sep 13
Wednesday
Sep 14
Thursday
Sep 15
Friday
Sep 16
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Sep 17
Sunday
Sep 18
Monday
Sep 19
Tuesday
Sep 20
Wednesday
Sep 21
Thursday
Sep 22
Friday
Sep 23
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Sep 24
Sunday
Sep 25
Monday
Sep 26
Tuesday
Sep 27
Wednesday
Sep 28
Thursday
Sep 29
Friday
Sep 30
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Display of Opening hours
Oct 01
Sunday
Oct 02
Monday
Oct 03
Tuesday
Oct 04
Wednesday
Oct 05
Thursday
Oct 06
Friday
Oct 07
Saturday
Main LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Children's LibraryClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Reference & GenealogyClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Watson Chapel BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
White Hall BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Altheimer BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm
Redfield BranchClosed9am – 6pm10am – 6pm Staff Meeting9am – 6pm9am – 6pm9am – 4pm9am – 1pm